dict.md logo
Results for A in English, page 172
AKAP18 protein, rat
AKAP18delta protein, rat
AKAP2
AKAP2 gene
AKAP2 protein, human
Akap2 protein, mouse
Akap200 protein, Drosophila
AKAP200, Drosophila
AKAP220
AKAP220 protein, human
AKAP250
AKAP28
AKAP28 protein, human
AKAP3
AKAP3 gene
AKAP3 protein, human
Akap3 protein, mouse
AKAP350
AKAP350 protein, human
AKAP4
AKAP4 gene
AKAP4 protein, human
Akap4 protein, mouse
AKAP450
AKAP450 protein, human
AKAP5
AKAP5 gene
AKAP5 protein, Bos taurus
AKAP5 protein, human
Akap5 protein, mouse
Akap5 protein, rat
AKAP550 protein, Drosophila
AKAP6
AKAP6 gene
AKAP6 protein, human
Akap6 protein, mouse
Akap6 protein, rat
AKAP7
akap7 alpha protein, human
AKAP7 beta protein, human
AKAP7 gamma protein, human
AKAP7 gene
AKAP7 protein, human
Akap7 protein, mouse
AKAP75
AKAP75 protein, human
AKAP75, BOVINE, HOMOLOG OF
AKAP79
AKAP79 protein, human
AKAP7delta protein, human
Akap7delta protein, mouse
AKAP8
AKAP8 gene
AKAP8 in Mitosis Pathway
AKAP8 protein, human
Akap8 protein, mouse
Akap8 protein, rat
AKAP8-LIKE PROTEIN
AKAP82
AKAP82 protein, mouse
AKAP84
AKAP84 protein, human
AKAP84 protein, mouse
Akap84 protein, rat
AKAP8L
AKAP8L gene
AKAP8L protein, human
AKAP9
AKAP9 gene
AKAP9 protein, human
Akap9 protein, mouse
Akap9 protein, rat
AKAP9 wt Allele
AKAP9-BRAF fusion protein
AKAP9/BRAF FUSION GENE
AKAP95
AKAP95 protein, human
AKAP95 protein, mouse
Akap95 protein, rat
AKAP95 role in mitosis and chromosome dynamics
Akapala
Akapala rudis
Akapalinae
AKAPKL
Akarotaxis
Akarotaxis nudiceps
Akarpine
Akarpine 10 MG/ML Ophthalmic Solution
Akarpine 20 MG/ML Ophthalmic Solution
Akarpine 40 MG/ML Ophthalmic Solution
Akarpine, 1% ophthalmic solution
Akarpine, 2% ophthalmic solution
Akarpine, 4% ophthalmic solution
Akashiwo
Akashiwo sanguinea
Akashiwo sp. AP-LIS1
Akashiwo sp. AP-LIS2
Akashiwo sp. CMP2796
akat/pL
Akathisia
AKATHISIA DRUG IND
Akathisia, Drug Induced
Akathisia, Drug-Induced
Akathisia, Drug-Induced [Disease/Finding]
Akathisia, Tardive
AKAV Ab Titr Ser
AKAV Ab Titr Ser Nt
AKB CoA lyase
AKB ligase
AKBA cpd
AKBAGGH
AKBeta
Akbeta, 0.25% ophthalmic solution
Akbeta, 0.5% ophthalmic solution
AKCon
AKD 2C
AKD-1A
AKD-1B
AKD-1C
AKD-1D
AKD-2C
AKD1 gene
AKD2 gene
AKD2C
AKE
akebi
Akebia
Akebia longeracemosa
Akebia longeracemosa Matsum.
Akebia quinata
Akebia quinata Stem
akebia saponin D
Akebia Stem
Akebia trifoliata
Akebia trifoliate Stem
Akebia/Angelica/Chiang-Huo/Cimicifuga/Cnidium/Corydalis/Kao-Pen/Licorice/Magnolia/Siler/Wildginger Oral Tablet
Akebiaie Caulis
akebonic acid-3-O-(alpha-L-rhamnopyranosyl-1-3-beta-D-glucupyranosyl-1-3-alpha-L-rhamnopyranosyl-1-2-alpha-L-arabinopyranoside)-28-O-(beta-D-glucopyranosyl)-ester
akebonic acid-3-O-(rhamnopyranosyl-1-3-glucupyranosyl-1-3-rhamnopyranosyl-1-2-arabinopyranoside)-28-O-glucopyranosyl ester
akedia
Akee
Akees
Akentrogonida
Akepa
Akera
Akera bullata
Akeridae
akermanite
Akeroidea
akeson
Akesson syndrome
aketons
AKF 90-7
AKF 92-10
AKF 94
AKF-92-10
AKF-94
AKGDH activity
AKH I (locust)
AKH II (locust)
AKH III (locust)
akharas
Akhiok
Akhiok Aleuts
AKHR protein, Drosophila
AKI 001
AKI-001
aki-gumi
AKI001
Aki1 protein, human
Akiachak
Akiachak Eskimos
Akiachak Native Community
Akiak
Akiak Eskimos
Akiak Native Community
Akiapolaau
AKIC
Akicerinae
akimbo
akin
akin to
AKIN10 protein, Arabidopsis
AKIN11 protein, Arabidopsis
AKINbeta1 protein, Arabidopsis
AKINbeta2 protein, Arabidopsis
Akinesia
akinete formation
Akinetic Autism
Akinetic Epilepsies
akinetic epilepsy
Akinetic Mutism
Akinetic Mutism [Disease/Finding]
Akinetic Mutisms
Akinetic Petit Mal
AKINETIC RIGID VARIANT HUNTINGTON DIS
Akinetic Rigid Variant of Huntington Disease
Akinetic Seizure Disorder
Akinetic-Rigid Variant of Huntington Disease
Akineton
Akineton 2 MG Oral Tablet
Akineton HCl
Akineton HCl, 2 mg oral tablet
AKIP
AKIP protein, human
AKIP1
AKIP1 protein, human
akirin 1
akirin 2
Akirin protein, mouse
AKIRIN1 gene
Akirin1 protein, Drosophila
Akirin1 protein, mouse
AKIRIN2 gene
Akirin2 protein, mouse
Akistrodon rhodostoma
Akita
Akita brand of fenticonazole mononitate
AKIVD-kinase
AKIVD-phosphatase
Akiyami A strain of Leptospira
Akkadian
Akkermansia
Akkermansia Derrien et al. 2004
Akkermansia muciniphila
Akkermansia muciniphila Derrien et al. 2004
Akkesiphycaceae
Akkesiphycus
Akkesiphycus lubricum
Akko
Akko sp. GO178
AKL3L1
aklanonic acid
aklanonic acid methyl ester cyclase
aklanonic acid methyltransferase
aklaviketone
aklavin
aklavinone
aklavinone 11-hydroxylase
aklomide
AKM
Akmicare
AKN1 protein, Arabidopsis
AKNA
AKNA gene
AKNA protein, human
aknadinine
Akne Puren
Akne-mycin
Akne-Mycin, 2% topical ointment
Akne-Mycin, 2% topical solution
Akne-Puren
Aknederm Salbe Neu
Aknemin
Aknemin 100 MG Oral Capsule
Aknemin 50 MG Oral Capsule
Aknemycin
Aknemycin 2 % Topical Ointment
Aknemycin 20 MG/ML Topical Solution
Aknichthol
Aknichthol Dexa
Aknin Mino
Aknin-Mino
Aknosan
Aknoten
AknX protein, Streptomyces galilaeus
AKO4 compound
akoasms
Akodon
Akodon aerosus
Akodon aff. cursor
Akodon affinis
Akodon albiventer
Akodon andinus
Akodon azarae
Akodon boliviensis
Akodon budini
Akodon cursor
Akodon dayi
Akodon dolores
Akodon fumeus
Akodon glaucinus
Akodon iniscatus
Akodon jelskii
Akodon juninensis
Akodon kofordi
Akodon lindberghi
Akodon longipilis
Akodon lutescens
Akodon mimus
Akodon molinae
Akodon mollis
Akodon montensis
Akodon mystax
Akodon nigrita
Akodon olivaceus
Akodon orophilus
Akodon paranaensis
Akodon paranensis
Akodon philipmyersi
Akodon puer
Akodon reigi
Akodon serrensis
Akodon siberiae
Akodon simulator
Akodon simulator glaucinus
Akodon simulator group
Akodon simulator tartareus
Akodon sp. MJS-2006
Akodon sp. MMP 2421
Akodon spegazzini
Akodon spegazzinii
Akodon subfuscus
Akodon sylvanus
Akodon tartareus
Akodon toba
Akodon torques
Akodon urichi
Akodon varius
Akodon xanthorhinus
akoko
akolactone A
AKOLINE CB CAP
AKOLINE CB CAP [VA Product]
Akorn Brand of Bacitracin
Akorn Brand of Homatropine Hydrobromide
Akorn Brand of Levobunolol Hydrochloride
Akorn Brand of Naphazoline Hydrochloride
Akorn brand of proxymetacaine hydrochloride
Akorn Brand of Sulfacetamide Sodium
Akorn brand of tetrahydrozoline hydrochloride
Akorn Brand of Tropicamide
Akorn, Inc. Brand of Sodium Hyaluronate
Akp-2 protein, mouse
Akp2 protein, mouse
AKP3 protein, mouse
Akpol S
AKR
AKR 15
AKR 501
AKR Mice
AKR Mice, Inbred
AKR Mouse
AKR Mouse, Inbred
AKR murine leukemia virus
AKR protein, chicken
AKR protein, Gallus gallus
AKR Virus
AKR Viruses
AKR-501
AKR/J
AKR/J Mouse
AKR/N
AKR/N Mouse
AKR1 protein, S cerevisiae
Akr1-b7 protein, mouse
AKR11C1 protein, Bacillus halodurans
AKR1A1
AKR1A1 gene
AKR1A4 protein, mouse
AKR1B1
AKR1B1 gene
AKR1B10
AKR1B10 gene
AKR1B10 protein, human
AKR1B11 protein, human
AKR1B12
AKR1B13 protein, rat
AKR1B1P1 gene
AKR1B1P2 gene
AKR1B1P3 gene
AKR1B1P4 gene
AKR1B1P5 gene
AKR1B1P6 gene
AKR1B1P7 gene
AKR1B1P8 gene
Akr1b7 protein, RAT
AKR1C1
AKR1C1 gene
AKR1C1 protein, human
AKR1C13 protein, mouse
AKR1C16 protein, mouse
AKR1C19 protein, mouse
AKR1C2
AKR1C2 gene
AKR1C2 protein, human
AKR1C3
AKR1C3 gene
AKR1C3 protein, human
AKR1C3 protein, rat
AKR1C4
AKR1C4 gene
AKR1C4 protein, human
Akr1c6 protein, mouse
AKR1C9
AKR1C9 protein, rat
AKR1CL1 gene
AKR1CL2 gene
AKR1D1
AKR1D1 gene
AKR1D1, 1-BP DEL, 511T
AKR1D1, LEU106PHE
AKR1D1, PRO198LEU
AKR1D1P gene
AKR2 protein, Arabidopsis
AKR501
AKR6A3
AKR6A5
AKR6A9
AKR7
AKR7A1
AKR7A2
AKR7A2 gene
AKR7A2 protein
AKR7A2 wt Allele
AKR7A3
AKR7A3 gene
AKR7A4
AKR7A5 protein, mouse
AKR7L gene
Akrb7 protein, mouse
akrex
Akrilex AH
Akrilex AH-100
Akrilex AH-30
Akrilex AH-4
Akrilex C
Akrilex C-100
Akrilex C-30
Akrilex C-4
Akrinor
akrobomycin
Akrosin
Akrotiri
Akrotiri Sovereign Base Area
Akrotonus
Akrotonus vigor
AKRP protein, Arabidopsis
AKS 67
AKS 87
AKS-67
AKS-87
AkseBio2, botanical
Akseer-e-Azam
AKT
Akt alpha Protein
Akt beta Protein
Akt binding
Akt gamma Protein
AKT interacting protein
AKT interacting protein, human
akt Oncogene Protein
AKT PHOSPHORYLATION ENHANCER
akt Proto Oncogene Protein
akt Proto-Oncogene Protein
AKT signaling cascade
AKT Signaling Pathway
AKT signalling cascade
Akt substrate 160, human
AKT SUBSTRATE, 160-KD
akt-1 protein, C elegans
akt-2 protein, C elegans
Akt-3 protein, rat
Akt-alpha Protein
Akt-beta Protein
AKT-binding protein, mouse
Akt-gamma Protein
Akt-I-1 compound
Akt-I-1,2 compound
AKT-INTERACTING PROTEIN
akt-Oncogene Protein
Akt-phosphorylation enhancer
Akt-phosphorylation enhancer protein, mouse
Akt-phosphorylation enhancer, human
Akt-protein kinase B signaling inhibitor-2
akt, Oncogene Protein
Akt, Proto-Oncogene Protein
AKT1
AKT1 gene
AKT1 gene Mut Anal Bld/T
AKT1 gene mutation analysis
AKT1 gene mutation analysis:Presence or Identity:Point in time:Whole blood/Tissue, unspecified:Nominal:MOLECULAR GENETICS
AKT1 gene mutation analysis:Prid:Pt:Bld/Tiss:Nom:Molgen
AKT1 gene mutations found [Identifier] in Blood or Tissue by Molecular genetics method Nominal
AKT1 peptide, Arabidopsis
AKT1 Protein Kinase
AKT1 protein, Arabidopsis
Akt1 protein, Drosophila
AKT1 protein, human
Akt1 protein, mouse
Akt1 protein, rat
AKT1 substrate 1 (proline-rich)
AKT1 substrate 1 (proline-rich) protein, rat
AKT1 substrate 1 (proline-rich) prtoein, human
AKT1 SUBSTRATE 1, PROLINE-RICH
AKT1 wt Allele
AKT1, GLU17LYS
AKT1S1
AKT1S1 gene
AKT1S1 protein, human
170 171 172 173 174