dict.md logo
Results for A in English, page 386
Apolipoprotein B, Chylomicron
apolipoprotein B, glycosylated
apolipoprotein B, mouse
apolipoprotein B,E receptor
Apolipoprotein B:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein B:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I [Mass ratio] in Serum or Plasma
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I [Percentile]
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I:Mass Concentration Ratio:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I:MCrto:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I:Percentile:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein B/Apolipoprotein A-I:Prctl:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein B/Cholesterol.in LDL
Apolipoprotein B/Cholesterol.in LDL [Mass ratio] in Serum or Plasma
Apolipoprotein B/Cholesterol.in LDL:Mass Concentration Ratio:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein B/Cholesterol.in LDL:MCrto:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein B48
apolipoprotein B48 receptor
APOLIPOPROTEIN B48 RECEPTOR GENE
apolipoprotein binding
Apolipoprotein C
Apolipoprotein C [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein C | bld-ser-plas
Apolipoprotein C 2
Apolipoprotein C Determination Reagents
Apolipoprotein C I
Apolipoprotein C I Precursor
Apolipoprotein C II
Apolipoprotein C II Deficiency
Apolipoprotein C III
Apolipoprotein C III 0
Apolipoprotein C III 1
Apolipoprotein C measurement
Apolipoprotein C-2
apolipoprotein C-I
Apolipoprotein C-I [Chemical/Ingredient]
Apolipoprotein C-I [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein C-I | bld-ser-plas
Apolipoprotein C-I Precursor
apolipoprotein C-I pseudogene 1
apolipoprotein C-I, human
Apolipoprotein C-I:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein C-I:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
apolipoprotein C-II
apolipoprotein C-II (44-79)
APOLIPOPROTEIN C-II (AFRICAN), LYS55GLN
APOLIPOPROTEIN C-II (AUCKLAND), TYR63TER
APOLIPOPROTEIN C-II (BARI), TYR37TER
APOLIPOPROTEIN C-II (HAMBURG), IVS2, G-C, +1
APOLIPOPROTEIN C-II (NIJMEGEN), 1-BP DEL, 2943G
apolipoprotein C-II (Padova)
APOLIPOPROTEIN C-II (PADOVA), TYR37TER
APOLIPOPROTEIN C-II (PARIS), MET1VAL
APOLIPOPROTEIN C-II (SAN FRANCISCO), GLU38LYS
apolipoprotein C-II (St Michael)
APOLIPOPROTEIN C-II (ST. MICHAEL), 1-BP INS
apolipoprotein C-II (Toronto)
APOLIPOPROTEIN C-II (TORONTO), 1-BP DEL
apolipoprotein C-II (Wakayama)
APOLIPOPROTEIN C-II (WAKAYAMA), TRP26ARG
Apolipoprotein C-II [Chemical/Ingredient]
Apolipoprotein C-II [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein C-II | bld-ser-plas
Apolipoprotein C-II Deficiencies
Apolipoprotein C-II Deficiency
Apolipoprotein C-II Deficiency (disorder)
APOLIPOPROTEIN C-II VARIANT, LYS19THR
apolipoprotein C-II, Toronto
Apolipoprotein C-II:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein C-II:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
apolipoprotein C-III
Apolipoprotein C-III [Chemical/Ingredient]
Apolipoprotein C-III [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein C-III | bld-ser-plas
APOLIPOPROTEIN C-III DEFICIENCY
APOLIPOPROTEIN C-III DEFICIENCY, ARG19TER
APOLIPOPROTEIN C-III DEFICIENCY, LYS58GLU
Apolipoprotein C-III-0
Apolipoprotein C-III-1
APOLIPOPROTEIN C-III, NONGLYCOSYLATED, THR74ALA
Apolipoprotein C-III, Sialyl
Apolipoprotein C-III:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein C-III:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
apolipoprotein C-IIs
apolipoprotein C-IIToronto
Apolipoprotein C-IV
apolipoprotein C-IV, human
apolipoprotein C-IV, mouse
Apolipoprotein C:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein C:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein C1
apolipoprotein C2-linked protein, mouse
Apolipoprotein CII
apolipoprotein CII Padova
apolipoprotein CII St Michael
apolipoprotein CII Wakayama
Apolipoprotein CIII
apolipoprotein D
apolipoprotein D, human
Apolipoprotein Determination Reagents
Apolipoprotein E
apolipoprotein E (141-155)
apolipoprotein E (239-252), mouse
apolipoprotein E (263-286)
apolipoprotein E (267-289)
apolipoprotein E (270-287)
apolipoprotein E (Arg61), mouse
Apolipoprotein E [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein E [Presence] in Serum or Plasma
Apolipoprotein E | bld-ser-plas
APOLIPOPROTEIN E 002
APOLIPOPROTEIN E 003
APOLIPOPROTEIN E 004
Apolipoprotein E 2
Apolipoprotein E 3
Apolipoprotein E 4
apolipoprotein E Arg-61, mouse
apolipoprotein E binding
Apolipoprotein E Determination Reagents
Apolipoprotein E epsilon2
Apolipoprotein E epsilon3
Apolipoprotein E Isoproteins
Apolipoprotein E measurement
Apolipoprotein E phenotyping
Apolipoprotein E phenotyping [Identifier] in Blood
Apolipoprotein E phenotyping | Bld-Ser-Plas
Apolipoprotein E phenotyping:Presence or Identity:Point in time:Whole blood:Nominal
Apolipoprotein E phenotyping:Prid:Pt:Bld:Nom
APOLIPOPROTEIN E RECEPT
Apolipoprotein E Receptor
apolipoprotein E receptor 2
apolipoprotein E receptor activity
apolipoprotein E receptor binding
apolipoprotein e receptor, human
apolipoprotein e receptor, mouse
apolipoprotein E receptors 2
apolipoprotein E-1
apolipoprotein E-1 Harrisburg
Apolipoprotein E-2
apolipoprotein E-2(Lys(146)-Gln)
Apolipoprotein E-3
apolipoprotein E-3 Leiden
Apolipoprotein E-4
apolipoprotein E-4 Freiburg
apolipoprotein E-4 Philadelphia
apolipoprotein E-5
apolipoprotein E-5 (Lys3)
apolipoprotein E-7, human
apolipoprotein E-A-II
apolipoprotein E-Bethesda
apolipoprotein E-containing HDL
Apolipoprotein E-epsilon2
Apolipoprotein E-epsilon3
apolipoprotein E-HDL(c)
Apolipoprotein E-I
Apolipoprotein E-I [Presence] in Blood
Apolipoprotein E-I | Bld-Ser-Plas
Apolipoprotein E-I:ACnc:Pt:Bld:Ord
Apolipoprotein E-I:Arbitrary Concentration:Point in time:Whole blood:Ordinal
Apolipoprotein E-II
Apolipoprotein E-II [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein E-II [Presence] in Blood
Apolipoprotein E-II | bld-ser-plas
Apolipoprotein E-II:ACnc:Pt:Bld:Ord
Apolipoprotein E-II:Arbitrary Concentration:Point in time:Whole blood:Ordinal
Apolipoprotein E-II:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein E-II:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein E-III
Apolipoprotein E-III [Presence] in Blood
Apolipoprotein E-III | bld-ser-plas
Apolipoprotein E-III:ACnc:Pt:Bld:Ord
Apolipoprotein E-III:Arbitrary Concentration:Point in time:Whole blood:Ordinal
Apolipoprotein E-IV
Apolipoprotein E-IV [Presence] in Blood
Apolipoprotein E-IV | bld-ser-plas
Apolipoprotein E-IV:ACnc:Pt:Bld:Ord
Apolipoprotein E-IV:Arbitrary Concentration:Point in time:Whole blood:Ordinal
apolipoprotein E-Kochi
apolipoprotein E-Kyoto
apolipoprotein E-like 1
apolipoprotein E-rich HDL
apolipoprotein E, Arg(61)-, mouse
apolipoprotein E, arginyl(61)-, mouse
APOLIPOPROTEIN E, DEFICIENCY OR DEFECT OF
Apolipoprotein E:ACnc:Pt:Ser/Plas:Ord
Apolipoprotein E:Arbitrary Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Ordinal
Apolipoprotein E:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein E:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
apolipoprotein E1
apolipoprotein E1 (Harrisburg)
apolipoprotein E1 Baden
Apolipoprotein E2
apolipoprotein E2 (Bethesda)
apolipoprotein E2 (Kyoto)
apolipoprotein E2 (Lys146 -- Gln)
Apolipoprotein E2 [Chemical/Ingredient]
Apolipoprotein E3
apolipoprotein E3 (Kochi)
apolipoprotein E3 (Leidein)
Apolipoprotein E3 [Chemical/Ingredient]
apolipoprotein E3-Leidein
Apolipoprotein E4
apolipoprotein E4 (Freiburg)
apolipoprotein E4 (Philadelphia)
Apolipoprotein E4 [Chemical/Ingredient]
apolipoprotein E5
apolipoprotein E7, human
apolipoprotein Eb, zebrafish
apolipoprotein F
apolipoprotein G
Apolipoprotein H
apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I)
apolipoprotein II
Apolipoprotein J
Apolipoprotein J, human
Apolipoprotein J, mouse
apolipoprotein J, rat
apolipoprotein L domain containing 1
APOLIPOPROTEIN L DOMAIN-CONTAINING 1
APOLIPOPROTEIN L-I
APOLIPOPROTEIN L-II
APOLIPOPROTEIN L-III
APOLIPOPROTEIN L-IV
APOLIPOPROTEIN L-V
APOLIPOPROTEIN L-VI
apolipoprotein L, 1
apolipoprotein L, 1, human
apolipoprotein L, 2
apolipoprotein L, 3
apolipoprotein L, 4
apolipoprotein L, 4 protein, human
apolipoprotein L, 5
apolipoprotein L, 6
apolipoprotein L, human
apolipoprotein L2, human
apolipoprotein L6, human
apolipoprotein LDL, human
APOLIPOPROTEIN LP A
Apolipoprotein Lp(a)
Apolipoprotein Lp(a+)
Apolipoprotein LPA
Apolipoprotein LPA [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein LPA | bld-ser-plas
Apolipoprotein LPA:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein LPA:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
Apolipoprotein LPQ
Apolipoprotein LPQ [Mass/volume] in Serum or Plasma
Apolipoprotein LPQ | bld-ser-plas
Apolipoprotein LPQ:Mass Concentration:Point in time:Serum/Plasma:Quantitative
Apolipoprotein LPQ:MCnc:Pt:Ser/Plas:Qn
APOLIPOPROTEIN M
apolipoprotein M, human
apolipoprotein M, mouse
apolipoprotein M, rat
Apolipoprotein measurement
apolipoprotein N-acyltransferase
APOLIPOPROTEIN O
apolipoprotein O-like
APOLIPOPROTEIN OF HIGH DENSITY LIPOPROTEIN
apolipoprotein R
APOLIPOPROTEIN RECEPTOR
apolipoprotein receptor activity
apolipoprotein receptor binding
APOLIPOPROTEIN REGULATORY PROTEIN I
apolipoprotein S-peptides
apolipoprotein SAA
apolipoprotein SAS(SAM)
apolipoprotein VLDL II
Apolipoprotein(a)
apolipoprotein(a) Kringle IV37
APOLIPOPROTEIN(a)-RELATED GENE C
apolipoprotein(a)-related protein II, human
APOLIPOPROTEIN(a), TYPE C POLYMORPHISM, -773A, +93C, +121A
APOLIPOPROTEIN(a), TYPE D POLYMORPHISM, -773G, +93T, +121G
APOLIPOPROTEINEMIA E1, GLY127ASP AND ARG148CYS
Apolipoproteins
Apolipoproteins [Chemical/Ingredient]
Apolipoproteins A
Apolipoproteins A [Chemical/Ingredient]
APOLIPOPROTEINS A-I AND C-III, COMBINED DEFICIENCY OF
Apolipoproteins B
Apolipoproteins B [Chemical/Ingredient]
Apolipoproteins C
Apolipoproteins C [Chemical/Ingredient]
Apolipoproteins D
Apolipoproteins D [Chemical/Ingredient]
Apolipoproteins E
Apolipoproteins E [Chemical/Ingredient]
Apolipoproteins E measurement (procedure)
apolitical
apolitically
APOLIV
apolizumab
apolizumab/rituximab
apollineanin
APOLLO
Apollo 5'-exonuclease, human
Apollo conjunctivitis
Apollo disease
Apollon
Apollon Gene
Apollon protein, human
Apollon protein, mouse
Apollonia
Apollonia fluviatilis
Apollonia melanostoma
Apollonia melanostoma (Pallas, 1814)
Apollonia melanostomus
Apollonian
Apollonias
Apollonias barbujana
apollos
APOLMT
apologetic
apologetically
apologetics
apologia
apologias
apologies
apologised
apologises
apologisest
apologiseth
apologising
apologist
apologists
apologize
apologized
apologizes
apologizest
apologizeth
apologizing
apologue
apologues
apology
Apolopoprotein E phenotype determination
ApoLorazepam
Apolpium
Apolpium parvum
Apolpium parvum Hoff, 1945
APOLV
APOLVI
Apolygus
Apolygus China, 1941
Apolygus lucorum
Apolygus lucorum (Meyer-Dur, 1843)
Apolygus rhamnicola
Apolygus spinolae
apolysis
APOM
APOM gene
APOM protein, human
Apom protein, rat
apomab
Apomarsupella
Apomarsupella R.M.Schust.
Apomarsupella revoluta
Apomarsupella revoluta (Nees) R.M.Schust.
Apomastus
Apomastus kristenae
Apomastus schlingeri
Apomate
ApoMefenamic
ApoMegestrol
Apometzgeria
Apometzgeria frontipilis
Apometzgeria frontipilis (Lindb.) Kuwah. & J.J.Engel
Apometzgeria Kuwah.
Apometzgeria pubescens
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah.
apomine
Apomorphin Teclapharm
Apomorphin-Teclapharm
Apomorphine
Apomorphine [Chemical/Ingredient]
Apomorphine 10 MG/ML
Apomorphine 10 MG/ML [Apokyn]
Apomorphine 10 MG/ML [Britaject]
apomorphine 10 MG/ML 3 ML Prefilled Cartridge
Apomorphine 10 MG/ML Injectable Solution
Apomorphine 10 MG/ML Injectable Solution [Apokyn]
Apomorphine 10 MG/ML Injectable Solution [Britaject]
apomorphine 10 mg/mL subcutaneous solution
APOMORPHINE 10MG/ML INJ 3ML CARTRIDGE
APOMORPHINE 10MG/ML SOLN INJ 2ML
Apomorphine 2 MG
Apomorphine 2 MG Sublingual Tablet
Apomorphine 3 MG
Apomorphine 3 MG Sublingual Tablet
Apomorphine 5 MG/ML
apomorphine 50 MG per 10 ML Prefilled Syringe
Apomorphine 6 MG
Apomorphine 6 MG Disintegrating Tablet
Apomorphine Chloride
apomorphine compounding powder
Apomorphine Disintegrating Tablet
APOMORPHINE HCL @ @ POWDER (GM)
APOMORPHINE HCL @ 10MG @ SOLUTION, NON-ORAL
APOMORPHINE HCL @ 10MG/ML @ AMPUL (ML)
APOMORPHINE HCL @ 10MG/ML @ CARTRIDGE (ML)
APOMORPHINE HCL @ 2MG @ TABLET, SUBLINGUAL
APOMORPHINE HCL @ 30MG @ SOLUTION, NON-ORAL
APOMORPHINE HCL @ 3MG @ TABLET, SUBLINGUAL
APOMORPHINE HCL @ 6MG @ TABLET, SOLUBLE
APOMORPHINE HCL 10MG SOLUTION, NON-ORAL
APOMORPHINE HCL 10MG/ML AMPUL (ML)
APOMORPHINE HCL 10MG/ML CARTRIDGE (ML)
APOMORPHINE HCL 10MG/ML INJ,SOLN,2ML
APOMORPHINE HCL 10MG/ML INJ,SOLN,2ML [VA Product]
APOMORPHINE HCL 10MG/ML INJ,SOLN,CARTRIDGE,3ML
APOMORPHINE HCL 10MG/ML INJ,SOLN,CARTRIDGE,3ML [VA Product]
APOMORPHINE HCL 10MG/ML SUB-Q CARTRIDGE (ML)
APOMORPHINE HCL 10MG/ML SUBCUTANE. CARTRIDGE (ML)
APOMORPHINE HCL 2MG TABLET, SUBLINGUAL
APOMORPHINE HCL 30MG SOLUTION, NON-ORAL
APOMORPHINE HCL 3MG TABLET, SUBLINGUAL
APOMORPHINE HCL 6MG INJECTION TABLET, SOLUBLE
APOMORPHINE HCL 6MG SOLUBLE TAB
APOMORPHINE HCL 6MG TAB,SOLUBLE
APOMORPHINE HCL 6MG TAB,SOLUBLE [VA Product]
APOMORPHINE HCL 6MG TABLET, SOLUBLE
Apomorphine HCl Hypodermic Tab 6 MG
APOMORPHINE HCL MISC. POWDER (GM)
APOMORPHINE HCL POWDER (GM)
APOMORPHINE [email protected]/[email protected]@CARTRIDGE (ML)
APOMORPHINE [email protected]/[email protected]@CARTRIDGE (ML)
APOMORPHINE [email protected]@[email protected], SOLUBLE
Apomorphine hydrochloride
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 10 MG/ML Injection (systemic) injection
apomorphine hydrochloride 10 MILLIGRAM In 1 MILLILITER SUBCUTANEOUS LIQUID [APOKYN]
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 100 %WW
Apomorphine hydrochloride 10mg/mL injection solution 3mL catridge
Apomorphine hydrochloride 10mg/mL injection solution 3mL catridge (product)
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 20 MG SUBCUTANEOUS INJECTION, SOLUTION [APOKYN]
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 30 MG SUBCUTANEOUS INJECTION, SOLUTION [APOKYN]
APOMORPHINE HYDROCHLORIDE 30 MILLIGRAM In 3 MILLILITER SUBCUTANEOUS INJECTION [APOKYN]
Apomorphine Hydrochloride Inj 10 MG/ML
Apomorphine Hydrochloride, Anhydrous
Apomorphine Hydrochloride, compounding powder
Apomorphine Hydrochloride, Hemihydrate
Apomorphine Injectable Solution
Apomorphine Injectable Solution [Apokyn]
Apomorphine Injectable Solution [Britaject]
Apomorphine Prefilled Syringe
Apomorphine Prefilled Syringe [Apokyn]
apomorphine receptor
apomorphine receptors
Apomorphine Sublingual Tablet
ApomorphinTeclapharm
Apomorphochelus
Apomorphochelus sp. BMNH 671482
apomucin
apomucin protein, human
apomyoglobin
Apomyrma
Apomyrma stygia
Apomyrma stygia Brown, Gotwald & Levieux, 1971
Apomyrmex
Apomyrmex manobo
Apomyrminae
Apomys
Apomys datae
Apomys gracilostris
Apomys hylocoetes
Apomys insignis
Apomys microdon
Apomys musculus
Apomys sp. AC
Apomys sp. B
Apomys sp. D
Apomys sp. F
Aponal
aponeocarzinostatin
aponeurocuprein
Aponeuron
Aponeurorrhaphy
Aponeurosis
Aponeurosis bicipitalis
Aponeurosis epicranialis
Aponeurosis glutea
Aponeurosis linguae
Aponeurosis musculi bicipitis brachii
Aponeurosis musculus erectoris spinae
Aponeurosis of adductor brevis
Aponeurosis of adductor magnus
Aponeurosis of bulbospongiosus
Aponeurosis of coccygeus
Aponeurosis of epicranius
Aponeurosis of extensor carpi radialis brevis
Aponeurosis of extensor carpi ulnaris
Aponeurosis of external oblique
Aponeurosis of gastrocnemius
Aponeurosis of gluteus minimus
Aponeurosis of gracilis
Aponeurosis of internal oblique
Aponeurosis of ischiocavernosus
Aponeurosis of left adductor brevis
Aponeurosis of left adductor magnus
Aponeurosis of left bulbospongiosus
384 385 386 387 388