dict.md logo
Results for Y in English, page 11
YIL070C protein, S cerevisiae
YIL072W protein, S cerevisiae
YIL073C protein, S cerevisiae
YIL075C protein, S cerevisiae
YIL076W protein, S cerevisiae
YIL079C protein, S cerevisiae
YIL084C protein, S cerevisiae
YIL095W protein, S cerevisiae
YIL099W protein, S cerevisiae
YIL101C protein, S cerevisiae
YIL106W protein, S cerevisiae
YIL109C protein, S cerevisiae
YIL111W protein, S cerevisiae
YIL113w protein, S cerevisiae
YIL115C protein, S cerevisiae
YIL118W protein, S cerevisiae
YIL119C protein, S cerevisiae
YIL120w protein, S cerevisiae
YIL121W protein, S cerevisiae
Yil121wp protein, S cerevisiae
YIL123W protein, S cerevisiae
YIL126W protein, S cerevisiae
YIL128W protein, S cerevisiae
YIL129C protein, S cerevisiae
YIL131C protein, S cerevisiae
YIL133C protein, S cerevisiae
YIL139C protein, S cerevisiae
YIL140W protein, S cerevisiae
YIL143C protein, S cerevisiae
YIL144W protein, S cerevisiae
YIL147C protein, S cerevisiae
YIL149C protein, S cerevisiae
YIL150C protein, S cerevisiae
YIL153W protein, S cerevisiae
YIL155C protein, S cerevisiae
YIL159W protein, S cerevisiae
YIL781
YIL870
Yilgarnia
Yilgarnia currycomboides
Yilgarnia currycomboides Main, 1986
Yilgarus
Yilgarus sp. BES5596
Yilgarus sp. BES5596.2
Yilgarus sp. BES5609
Yilgarus sp. BES5609.2
Yilgarus sp. BES5626
Yilgarus sp. BES5626.2
Yilgarus sp. BES5632
Yilgarus sp. BES5633.12
Yilgarus sp. BES5633.8
Yilgarus sp. BES7270
Yilgarus sp. BES8094F
Yilgarus sp. BES8094M
Yilgarus sp. BES8096
Yilgarus sp. BES8130
Yilgarus sp. BES8142
Yilgarus sp. BES8142.1
Yilgarus sp. BES8142.2
Yilgarus sp. BES8480
Yilgarus sp. BES8493
Yilgarus sp. BES8496
Yilgarus sp. BES8607
Yilgarus sp. BES8608
Yilgarus sp. BES8608.10
Yilgarus sp. BES8608.6
Yilgarus sp. BES8608.9
Yilgarus sp. BES8614
Yilgarus sp. BES8614A
Yilgarus sp. BES8614B
Yilgarus sp. BES8615
Yilgarus sp. BES8664
Yilgarus sp. BES8664_5
Yilgarus sp. BES8664.S
Yilgarus sp. BES8664A
Yilgarus sp. BES8664B
Yilgarus sp. BES8665.4
Yilgarus sp. BES8665.5
Yilgarus sp. BES8697_8
Yilgarus sp. BES8698
Yilgarus sp. BES8811.1
Yilgarus sp. BES8821.1
Yilgarus sp. BES8821.2
Yilgarus sp. BES8824.1
Yilgarus sp. BES8824.2
Yilgarus sp. BES8824.3
Yilgarus sp. BES8828.1
Yilgarus sp. BES8834.2
Yilgarus sp. BES8834.3
Yilgarus sp. BES8850.1
Yilgarus sp. BES8850.2
Yilgarus sp. BES8850.3
Yilgarus sp. BES8850.4
Yilgarus sp. BES9272.2
Yilgarus sp. BES9278.1
Yilgarus sp. BES9278.2
Yilgarus sp. BES9283.1
Yilgarus sp. BES9284.2
Yilgarus sp. BES9309.1
Yilgarus sp. BES9309.2
Yilgarus sp. BES9310
Yilgarus sp. BES9331.1.1
Yilgarus sp. BES9331.1.2
Yilgarus sp. BES9331.S
Yilgarus sp. BES9332
Yilgarus sp. BES9336
Yilgarus sp. BES9336.S
Yilgarus sp. BES9337.1
Yilgarus sp. BES9344
Yilgarus sp. BES9344.S
Yilgarus sp. BES9348.1
Yilgarus sp. BES9348.2
Yilgarus sp. BES9348.S
Yilgarus sp. BES9349
Yilgarus sp. BES9349.S
yiliuyin
yin
yin and yang
Yin and Yang 1 protein
yin care
YIN DEFIC
Yin Deficiencies
Yin Deficiency
Yin Deficiency [Disease/Finding]
Yin Hsu
Yin Xu
Yin Yang
YIN YANG 1
Yin Yang 1 Protein
Yin Yang 1 protein, mouse
yin yang 2 protein, human
yin yang huo
yin zhi huang
yin-chen-hao-tang
yin-huang
Yin-Yang
YIN-YANG-1
Yin-Yang-1 Protein
yin-yang-1 protein, human
Yin-Zhi-Ku
Yin6 protein, S pombe
Yingaresca
Yingaresca difficilis
Yingzhao
Yingzhaos
yingzhaosu A
yingzhaosu C
yingzhaosu D
yinma
yinqiao
Yinshania
Yinshania acutangula
Yinshania fumarioides
Yinshania fumarioides (Dunn) Y.Z.Zhao
Yinshania furcatopilosa
Yinshania henryi
yInsp(6) kinase protein, S cerevisiae
Yinxu
yinzhihuang
yip
Yip1 domain family, member 1
Yip1 domain family, member 2
YIP1 DOMAIN FAMILY, MEMBER 3
Yip1 domain family, member 4
YIP1 DOMAIN FAMILY, MEMBER 5
Yip1 domain family, member 5 protein, human
Yip1 domain family, member 6
Yip1 domain family, member 7
Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae)
Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae) protein, human
Yip1 interacting factor homolog B (S. cerevisiae)
Yip1 protein, S cerevisiae
yip1 protein, S pombe
YIP1-INTERACTING FACTOR, S. CEREVISIAE, HOMOLOG OF, A
yip11 protein, S pombe
YIP1A
Yip1A protein, human
YIP3
Yip3 protein, human
Yip3 protein, S cerevisiae
YIP3, YEAST, HOMOLOG OF
Yip4 protein, S cerevisiae
Yip5 protein, S cerevisiae
YIPF1 gene
YIPF2 gene
YIPF3
YIPF3 gene
YIPF4 gene
YIPF5
YIPF5 gene
YIPF5 protein, human
YIPF6 gene
YIPF7 gene
yipped
yippee
Yippee protein, Drosophila
YIPPEE-LIKE 1
yippee-like 1 (Drosophila)
yippee-like 1 (Drosophila) protein, mouse
YIPPEE-LIKE 2
yippee-like 2 (Drosophila)
YIPPEE-LIKE 3
yippee-like 3 (Drosophila)
YIPPEE-LIKE 4
yippee-like 4 (Drosophila)
YIPPEE-LIKE 5
yippee-like 5 (Drosophila)
yipping
yips
yiqi bufei
yiqi huayu bushen
Yiqi Huoxue
yiqi jiangzhuo
yiqi kaimi
yiqi mingmu
yiqi pingchuan
yiqi rougan
Yiqi Sanju formula
yiqi yangyin quyu
yiqigushen
YIR001C protein, S cerevisiae
YIR002C protein, S cerevisiae
YIR005W protein, S cerevisiae
YIR006C protein, S cerevisiae
YIR009W protein, S cerevisiae
YIR010W protein, S cerevisiae
YIR011C protein, S cerevisiae
YIR012W protein, S cerevisiae
YIR017C protein, S cerevisiae
YIR019C protein, S cerevisiae
YIR021W protein, S cerevisiae
YIR022W protein, S cerevisiae
YIR023W protein, S cerevisiae
YIR025W protein, S cerevisiae
YIR026C protein, S cerevisiae
YIR027C protein, S cerevisiae
YIR028W protein, S cerevisiae
YIR033W protein, S cerevisiae
YIRFamide
yishen
yishen huoxue decoction
yishen tiaojing
yishen yangnao
yisui shengxue
YIT 9018
yiweining
yixuesheng
yiyeliangwanoside I
yiyeliangwanoside II
yiyeliangwanoside III
yiyeliangwanoside IV
YIYGSFK-NH2
yizhi
YJ compound
YJA 20379-1
YJA 20379-2
YJA 20379-4
YJA 20379-5
YJA 20379-6
YJA 20379-8
YJA-20379-1
YJA-20379-2
YJA-20379-5
YJA-20379-6
YJA-20379-8
YJA20379-4
YJA20379-5
YJA20379-8
YjaB protein, E coli
yjbK protein, E coli
YjbN protein, E coli
YjbO protein, E coli
YjbR protein, E coli
yjcG protein, E coli
YjdB protein, E coli
YJDC
YjdE protein, E coli
YjdL protein, E coli
yjeA protein, E coli
YjeE protein, E coli
YjeE protein, Haemophilus influenzae
YJEF DOMAIN-CONTAINING PROTEIN
YjeF N-terminal domain containing 3
YJEFN1
YJEFN2
YJEFN3 gene
yjeG protein, E coli
YjeQ protein, E coli
yjgB protein, Lactococcus lactis
YjgF protein, Bacteria
YjgF protein, E coli
YjgF protein, Salmonella typhimurium
YjgK protein, E coli
YjgP protein, E coli
YjgQ protein, E coli
YjhT protein, E coli
YjiA protein, E coli
yjil protein, E coli
YjjG protein, E coli
YjjQ protein, E coli
yjjt protein, E coli
YjjX protein, E coli
YJL001W protein, S cerevisiae
YJL003W protein, S cerevisiae
YJL004C protein, S cerevisiae
YJL006C protein, S cerevisiae
YJL013C protein, S cerevisiae
YJL014W protein, S cerevisiae
YJL019W protein, S cerevisiae
YJL020C protein, S cerevisiae
YJL025W protein, S cerevisiae
YJL029C protein, S cerevisiae
YJL030W protein, S cerevisiae
YJL031C protein, S cerevisiae
YJL033W protein, S cerevisiae
YJL034W protein, S cerevisiae
YJL041W protein, S cerevisiae
YJL042W protein, S cerevisiae
YJL044C protein, S cerevisiae
YJL047C protein, S cerevisiae
YJL050W protein, S cerevisiae
YJL052W protein, S cerevisiae
YJL053W protein, S cerevisiae
YJL054W protein, S cerevisiae
YJL055w protein, S cerevisiae
YJL056C protein, S cerevisiae
YJL059W protein, S cerevisiae
YJL061W protein, S cerevisiae
YJL062W protein, S cerevisiae
YJL065C protein, S cerevisiae
YJL073W protein, S cerevisiae
YJL074C protein, S cerevisiae
YJL076W protein, S cerevisiae
YJL080C protein, S cerevisiae
YJL081C protein, S cerevisiae
YJL085W
YJL085W protein, S cerevisiae
YJL088W protein, S cerevisiae
YJL089W protein, S cerevisiae
YJL090C protein, S cerevisiae
YJL092W protein, S cerevisiae
YJL093C protein, S cerevisiae
YJL094C protein, S cerevisiae
YJL095W protein, S cerevisiae
YJL099W protein, S cerevisiae
YJL100W protein, S cerevisiae
YJL101C protein, S cerevisiae
YJL103C protein, S cerevisiae
YJL104W protein, S cerevisiae
YJL106W protein, S cerevisiae
YJL110C protein, S cerevisiae
YJL112W protein, S cerevisiae
YJL115W protein, S cerevisiae
YJL117W protein, S cerevisiae
YJL124C
YJL124C protein, S cerevisiae
YJL125C protein, S cerevisiae
YJL127C protein, S cerevisiae
YJL128C protein, S cerevisiae
YJL130C protein, S cerevisiae
YJL133W protein, S cerevisiae
YJL134W protein, S cerevisiae
YJL137C protein, S cerevisiae
YJL138C protein, S cerevisiae
YJL140W protein, S cerevisiae
YJL141C protein, S cerevisiae
YJL143W protein, S cerevisiae
YJL145W protein, S cerevisiae
YJL146W protein, S cerevisiae
YJL151C protein, S cerevisiae
YJL154C protein, S cerevisiae
YJL157C protein, S cerevisiae
YJL159W protein, S cerevisiae
YJL166W protein, S cerevisiae
YJL168C protein, S cerevisiae
YJL170C protein, S cerevisiae
YJL172W protein, S cerevisiae
YJL174W protein, S cerevisiae
YJL176C protein, S cerevisiae
YJL177W protein, S cerevisiae
YJL178C protein, S cerevisiae
YJL179W protein, S cerevisiae
YJL180C protein, S cerevisiae
Yjl184w protein, S cerevisiae
YJL185C protein, S cerevisiae
YJL187C protein, S cerevisiae
YJL189W protein, S cerevisiae
YJL190C protein, S cerevisiae
YJL191W protein, S cerevisiae
YJL194W protein, S cerevisiae
YJL196C protein, S cerevisiae
YJL203W protein, S cerevisiae
YJL204C protein, S cerevisiae
Yjl207c protein, S cerevisiae
YJL209W protein, S cerevisiae
YJL212C protein, S cerevisiae
YJR002W, S cerevisiae
YJR006W protein, S cerevisiae
YJR009C protein, S cerevisiae
YJR010C-A
YJR010C-A protein, S cerevisiae
YJR016C protein, S cerevisiae
YJR017C protein, S cerevisiae
YJR021C protein, S cerevisiae
YJR022W
YJR025C protein, S cerevisiae
YJR031C protein, S cerevisiae
YJR032W protein, S cerevisiae
YJR040W protein, S cerevisiae
YJR042W protein, S cerevisiae
YJR044c protein, S cerevisiae
YJR045C protein, S cerevisiae
YJR046W protein, S cerevisiae
YJR048W protein, S cerevisiae
YJR049C protein, S cerevisiae
YJR050W protein, S cerevisiae
YJR051W protein, S cerevisiae
YJR052W protein, S cerevisiae
YJR053W protein, S cerevisiae
YJR058C protein, S cerevisiae
YJR059W protein, S cerevisiae
YJR060W protein, S cerevisiae
YJR063W protein, S cerevisiae
YJR065C protein, S cerevisiae
YJR066W protein, S cerevisiae
YJR068W protein, S cerevisiae
YJR069C protein, S cerevisiae
YJR074W protein, S cerevisiae
YJR076C protein, S cerevisiae
YJR077C protein, S cerevisiae
YJR082C protein, S cerevisiae
YJR090C protein, S cerevisiae
YJR091C protein, S cerevisiae
YJR092W protein, S cerevisiae
YJR093C protein, S cerevisiae
YJR094C protein, S cerevisiae
YJR099W protein, S cerevisiae
YJR102C protein, S cerevisiae
YJR110w protein, S cerevisiae
YJR112W protein, S cerevisiae
YJR117W protein, S cerevisiae
YJR119C protein, S cerevisiae
YJR121W protein, S cerevisiae
YJR123W protein, S cerevisiae
YJR125C protein, S cerevisiae
YJR127c protein, S cerevisiae
YJR129C protein, S cerevisiae
YJR135C protein, S cerevisiae
YJR137C protein, S cerevisiae
YJR141W
YJR143C protein, S cerevisiae
YJR144W protein, S cerevisiae
YJR148W protein, S cerevisiae
YJR150C protein, S cerevisiae
YJR152W protein, S cerevisiae
YJR161C protein, S cerevisiae
YJT, herb
YJU2 protein, S cerevisiae
YK 758
Yk sup(a) Ab SerPl Ql
Yk sup(a) Ag RBC Ql
Yk^a Ab [Presence] in Serum or Plasma
Yk^a Ab | Bld-Ser-Plas
Yk^a Ag [Presence] on Red Blood Cells
Yk^a Ag | Red Blood Cells
YK-2000
YK-758
YK-FH 312
YK-FH312
YK2000
YK7509 protein, C elegans
YK758 cpd
ykat/aL
YKC1 protein, S cerevisiae
YkdA protein, Bacillus subtilis
YKE2 protein, S cerevisiae
YKE4 protein, S cerevisiae
YKFA cyclic peptide
ykfD protein, E coli
YkfE protein, E coli
YKG9 protein, S cerevisiae
YKI
YKK8 protein, C elegans
Ykl protein, Drosophila
YKL-39
YKL-39 protein, human
YKL-40
YKL-40 [Mass/volume] in Serum
YKL-40 | Bld-Ser-Plas
YKL-40 protein, human
YKL-40 Ser-mCnc
YKL-40:Mass Concentration:Point in time:Serum:Quantitative
YKL-40:MCnc:Pt:Ser:Qn
YKL002W protein, S cerevisiae
YKL003C protein, S cerevisiae
YKL004W protein, S cerevisiae
YKL006C-A protein, S cerevisiae
YKL007W protein, S cerevisiae
YKL009W protein, S cerevisiae
YKL011C protein, S cerevisiae
9 10 11 12 13